Enkelt at lære – svært at mestre

Enkelt at lære – svært at mestre

At være agile er lige så nemt som at cycle, for den der kan det. Kun få ting skal du vide før du er klar – bremser du med foden eller hånden og hvilken side af vejen kører du i. Og så er du klar til at køre.

Det samme gælder faktisk for agile metoder hvor principperne er beskrevet i det agile manifest (http://agilemanifesto.org/), om end mere overordnet. Det positive er at det er eminent som pejling i komplekse situationer; men samtidig er det også nærmest uanvendeligt, hvis du lige skal til at starte din agile rejse.

Men hvad så?

Lidt afhængigt af hvor meget det haster med at levere hurtigere og til en lavere omkostning, kan du vælge enten at prøve dig frem, eller alliere dig med en der kender faldgruberne, hvordan man styrer uden om og kommer videre, hvis uheldet er sket. En allieret der kan guide dig til at komme hurtigere i gang, komme mere effektivt i gang og opnå mere.

Vælg den første løsning hvis du har god tålmodighed og kerer dig mindre om budget og mere om organisk læring i et holdbart tempo. Du bliver stærk til at lære af egne fejl og oplever fuld kontrol over rejsen.

Men vælg en allieret og tilfør massiv agil praktisk erfaring og indsigt, hvis overskud (dels lavere omkostninger og højere provenu), muligheden for at sætte og indfri mål, og ikke mindst ønsket om hurtigere start og resultater er vigtigst. Den initiale investering i en agile coach bliver rigeligt opvejet af den kontinuerte levering af holdbare produktudvidelser, højere kvalitet og kortere time-to-market (responstiden fra idé til produktudvidelsen er en realitet, internt eller eksternt).

Held og lykke med den agile rejse!

Majken Vildrik Thougaard, Uafhængig  Agile Specialist & Ejer af VILMA Consulting


Comments are closed.