6 trins guide til at starte med agile metoder, for dig er der ”ny” i forhold til agile metoder

6 trins guide til at starte med agile metoder, for dig er der ”ny” i forhold til agile metoder

At starte med agile metoder er samtidig at starte en transformation. At starte med agile er at gå ombord på en rejse der vil føre dig nye steder hen, og på et tidspunkt lede dig til svaret på hvorfor du skal starte med agile metoder.

Men lad os først, hvis du er helt ny i forhold til agile metoder, ridse op hvad de går ud på, før jeg kommer til hvordan du kommer i gang. Der er groft sagt to måder at gennemføre projekter på; der er sekventielle og iterative metoder, som også er kendt som agile metoder.

Den sekventielle metode vil gennemføre og afslutte en fase før den næste påbegyndes, og tilsvarende kan fase tre begyndes, når fase to er gennemført og afsluttet. Ofte skal der endvidere besluttes om næste fase påbegyndes, for at starte en ny fase. Meget kendt er vandfaldsmodellen der typisk indeholder faser á la Analyse/ specifikation – Design – Udvikling – Integration – Test – Idriftsættelse/ drift.

Iterative metoder – eller agile metoder vil på den anden side, groft sagt arbejde parallelt med små bidder af projektet i alle projektets faser, og vurdere hver enkel bid løbende når den er færdig. I praksis betyder det, at vi kun beslutter os for mindre dele af krav til funktionalitet, da vi konstant og løbende vurderer hvad der er den næste vigtigste ting af levere, efterhånden som vi ser løsningen blive sat sammen som et puslespil. De korte afklarings- og udviklingsperioder kan være så korte som 1-2 uger, og stadig levere meningsfulde tilføjelser til projektet. De mest kendte af de agile metoder på teamniveau, er Scrum, Kanban og hybrider med disse. Da agile ligeledes anvendes på team niveau, findes der også skalerede agile metoder (program lignende, og større), hvor de mest kendte er rammeværkerne SAFe og LeSS.

Fælles for agile metoder er at den bedste måde at bruge dem på, er ganske anderledes end hvad der er optimalt i vandfaldsprojekter.

Så hvordan finder jeg ud af hvor jeg skal starte med agile?

Den gode nyhed er at alene ved at stille spørgsmålet, er du allerede i gang! Ved at stille spørgsmålet er du allerede på vej til at erkende, at det kan være relevant at starte denne forandring anderledes. At spørge betyder nemlig også at invitere hjælp og viden indenfor.

”Hvis du ønsker noget som du aldrig har haft, må du gøre noget du aldrig har gjort”

Thomas Jefferson

1. Alliér dig med viden og konkret erfaring

Hvis du vil ind på et nyt marked, en ny teknologi eller et nyt kundesegment formoder jeg at du vil tilføre viden og sikkert en god portion konkret erfaring først. Og dernæst lade denne viden (og knap så meget teori) guide dig videre. Brug samme koncept her for at komme i gang, og drag nytte af agile specialister og agile erfaringer i dit netværk. Allerede her kan så sagtens være første gang du oplever at den agile rejse er svær, på flere måde end du troede.

At finde den rette vej at tilføre agile viden der relaterer sig til din forretning og dit domæne og din tidsplan – muligvis uden at besidde redskaberne til selv at vurdere agile kvalifikationer, kan være udfordrende. Men du er ikke den første med udfordringen.

2. Start simpelt, lær løbende og voks med opgaven

Hvis du planlægger at rulle agile metoder ud på hele virksomheden på en gang, gætter jeg på din plan er at planlægge det omhyggeligt, og så starte? Præcis ligesom du sædvanligvis kører projekter og programmer i vandfalds-komfortzonen.

Den oplagte pilottest på at være agile, er at planlægge at være agile, på den agile måde. Start helt simpelt og kortsigtet. Prøv det, opbyg noget erfaring, og bred det så mere ud som ringe i vandet.

Du vil lave fejl, og der vil være masser af overraskelser. Men tager du imod med åbent sind, vil du komme styrket igennem det.

3. Giv mandatet til de rette personer. Og hav tillid til dem

At være agile som virksomhed eller organisation, handler i høj grad om at forventningsafstemme. Oppefra-ned, og nedefra-op; og begge veje hele tiden. Oppefra-ned angives forventninger til hvad der er mest vigtigt, som imødekommes med hvor meget du får leveret med førstkommende aflevering, lige om lidt. Dine mest kvalificerede folk, som du har givet mandatet, vil optimere hvordan det løses.

Nedefra-op vil de efterspørge støtte når de vurderer det relevant, hvis din virksomhed understøtter en tillidsbaseret kultur.

Dine højtuddannede medarbejdere vil gøre deres bedste med alt deres arbejde, eftersom de ligeledes ønsker at være en succes. Hvis du ikke har tillid til de gør det, så få fat i nogle du har tillid til. Ellers udvis tillid til dem du allerede har, da tillid er en grundpræmis for agile metoder. Her handler det både om empowerment og trust.

4. Støt teamet til at få succes, på alle måder

En nøgle til success med agile metoder er inspektion og tilpasning (inspect & adapt). En nøgle til det er vidensdeling, da du dermed signalerer at du, og du alene, ikke kan opnå målet, men at det kræver en fælles indsats. At skabe den tillidsbaserede kultur hvor både store og små ting deles, uanset om de er relevante nu eller måske senere, støtter i sig selv kulturen med inspektion og tilpasning. Det er her den positive spiral starter.

Så del de overordnede linjer i det store billede, og teamet vil tage det med når de optimerer for succes. Giv teamet mandatet til at skabe forandringen og forbedringen, og de vil skabe succes, og gøre sig fortjente til den tillid du viste.

5. Del ud af læringen

Når man skal starte med agile handler det også om at lære af dine fejl – dine hovsa’er. Men det er nok de færreste der gerne vil være kendt som du-lavede-en-fejl-personen, mens de fleste gerne vil kendt som den-der-gav-guldkorn-og-viden-videre.

Så min opfordring er at sløjfe ordet ”fejl” og kald det i stedet ”læringspunkt”. Ja, det kan man sagtens kalde snyd, men det virker! Og så leder det direkte til sidste punkt på listen.

6. Fejre succes. Fra den første lille bitte og fremad

Du siger wauw når babyer smiler første gang, eller tager deres første skridt; for at opfordre dem til at blive ved med at gå. Og det virker! På samme måde når du gør noget der er lige så nyt for dig, får du fornyet energi til processen gennem opmuntringen, wauw’erne. Faktisk får du dobbelt valuta for opmuntringen; dels vil den enkelte bemærke det, og dels virker det samtidig som teambuilding, hvor teamets fælles ejerskab og ansvarlighed vokser. Og hvem kan ikke bruge det, når man skal starte med agile.

Du er nu klar til at starte med agile!

Slå dig sammen med viden og erfaring, giv mandatet til de rette personer, stør udviklingen på alle måder, del viden og fejr resultaterne sammen. Vær stolt over at se teamene agere agile , samt at tage og udvise ejerskab for det du gav dem mandat til. – Og vis det!

 

Held og lykke med den agile rejse!

Majken Vildrik Thougaard, Uafhængig Agile Specialist & Ejer af VILMA Consulting

 

PS: Hen ad vejen vil du lære at vurdere agile erfaring på antallet at fejl du lavede, og lærte fra.


One Reply to “6 trins guide til at starte med agile metoder, for dig er der ”ny” i forhold til agile metoder”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *