Governance for agile og vandfaldsprojekter – Fordele og Ulemper

Governance for agile og vandfaldsprojekter – Fordele og Ulemper

Projekter startes og afsluttes hver dag, både af de rigtige og de knap så attraktive årsager. Governance (styring af og overblik over) projekter og porteføljer er fokuseret på at træffe de rette beslutninger, på det rette tidspunkt. Og derfor er governance både relevant og vigtigt, uanset om du anvender agile metoder eller vandfaldsmodellen.

Men lad os starte med konklusionen, så du ved hvad du kan forvente længere nede:

 • Kan du udføre governance på agile projekter? Ja!
 • Kan du udføre governance i sammen grad som hvis det var vandfaldsprojekter? Ja!
 • Gennemføres governance på præcis samme måde? Nej!
Både Agile og Vandfaldsmetoden kan kombineres med Governance.
Agile eller Vandfaldsmetoden er dit valg. Hvordan governance udføres afhænger af dette valg; med hænger naturligt sammen med begge.

Men hvad handler governance egentligt om

Når jeg sender penge efter et projekt, er jeg ivrig efter at se værdien af det. Jo længere det tager før jeg kan se værdien, jo mere desperat bliver jeg efter at få vished om at fremdriften er bedst mulig.

Governance for projekter handler om netop det; at få vished for at investerede penge skaber værdi. Tilstrækkelig værdi, hurtig værdi og højere værdi end af alternative investeringer (har den højeste marginalafkast – ROI, Return-On-Investment – i økonomiske termer). Og hvis flere projekter gennemføres parallelt, hvilket er det typiske scenarie når vi snakker projekt governance; sikre at knappe ressourcer er udnyttet tilstrækkeligt/ optimalt.

For at kunne sammenligne projekt governance, må vi først opstille hvordan vi ideelt ønsker at følge op på og sammenligne projekter, uanset hvilken metode vi anvender for projekterne. Såfremt vi vurderer agile projekter på sammen måde som vi vurderer vandfaldsprojekter, ville vi hverken yde retfærdighed til vandfalds-governance eller governance for agile metoder.

 

Hvordan evaluerer vi fremdrift

Den ideelle situation for projekt og portfolio governance, er at have et fremdrift-o-meter, der konsistent og kontinuert måler fremdriften for et vilkårligt projekt eller initiativ, og fejlfrit sammenligner data på tværs af projektportefølgen. Fakta er dog at vi endnu kun har en prototype for dette, der dog har været rimelig stabil længe – men stadig med god plads til forbedringer.

I den perfekte metode til at gennemføre et projekt (uanset om denne er formuleret, eller ej), ville vi formentlig evaluere et projekt på disse nøglefaktorer:

 • Reel fremdrift + forventningsafstemme i forhold til tid
 • Reelle omkostninger + forventningsafstemme i forhold til omkostninger
 • Risici, forhindringer og hvad der gøres for at afhjælpe disse
 • Om løsningen matcher behovet/ kunden og/eller markedet (fitness for use/ customer/ market)

Dertil kommer at vi formentlig ville evaluere porteføljen af projekter på disse nøglefaktorer:

 • Arbejder vi på de rette projekter/ initiativer?
 • Arbejder vi på de rette projekter/ initiativer, med den rette intensitet?
 • Hvor hurtigt kan vi ændre kurs (levere noget andet) – fra ny ide til produktet/ produktudvidelsen rammer kunden/ markedet?
 • Hvordan er behovet for ressourcer?

 

Hvordan ser det ud når vi sammenligner governance for agile og vandfaldsprojekter  

I virkeligheden ville vi formentlig sammenligne projekter på mere end 4 faktorer, uanset hvor tillokkende det måtte synes med bare fire. Endvidere kan man forestille sig at faktorerne varierer fra branche til branche, og dertil med størrelser af projekter, og om projekter indeholder lovgivnings- og/eller sikkerhedskrav. Dog vil de overfor nævnte faktorer formentlig være relevante for de fleste projekter på tværs af branche og projekttype.

Lad os se nærmere på hvordan agile og vandfaldsprojekter leverer på de fire governance faktorer, beskrevet ovenfor.

 

Hvordan vurderes governance indikatorerne for vandfaldsprojekter

Fremdrift rapporteres hyppigt af projektlederen, og alle projekters rapporteres på samme måde på tværs af projekter. Den reelle fremdrift er rapporteret som en proxy, hvilket er det nuværende bedste bud, omend det er subjektivt. Værdien ligger mellem 0-100%.

De reelle omkostninger er angivet ret nøjagtigt som summen af løn og andre direkte omkostninger. Dertil kommer at vandfaldsprojekter typisk er ret effektive til at håndtere risici; registrering, planlægge imødekommelse af risici, samt holde styr på den enkeltes status.

Hvorvidt løsningen matcher behovet hos kunde/ markedet, er svært at vurdere før produktet rammer bruger og/eller markedet. I vandfaldsprojekter kan både preto- og prototyper testes på udvalgte brugere/ kunder, for at få en proxy for om produktet reelt er en løsning.

Vandfaldsmetoden

Er en sekventiel model, hvor hver fase er afsluttet og godkendt, før næste fase kan starte. Faserne er Analyse, Design, Implementering, Test og Idriftsættelse. Alle krav beskrives og godkendes før design påbegyndes osv.

Et afleveringsklart produkt fremkommer når alle faser er afsluttet.

 

Hvordan vurderes governance indikatorerne for agile projekter

I agile projekter evalueres indikatorerne anderledes. Den reelle fremdrift er summen af afleverede og implementerede produktudvidelser  og der medregnes ikke igangværende arbejder. Product Owner’en er central i denne opgørelse, da han/hun er ansvarlig for godkendelsen.

De reelle omkostninger opgøres på samme måde som for vandfaldsprojekter, som summen af løn og andre direkte omkostninger.

I agile projekter, håndteres risici og forhindringer efterhånden som de opstår; og hvis ikke muligt, eskaleres de. Udbedringen oprettes i backloggen, hvis den ikke straks udføres. En dedikeret risici-log udarbejdes kun såfremt dette er nødvendigt, eftersom fokus er på at reducere/fjerne risici fremfor registrering.

Ved afslutning af hver sprint, leveres en afleveringsklar produktudvidelse. Denne er færdigtestet og kan idriftsættes til slutbruger, således at man kan opnå feedback fra slut-brugerne. Denne feedback vil have direkte indvirkning på produktets videre udvikling. Om løsningen matcher behovet bliver dermed løbende evalueret.

Agile metoder

En gruppe af metoder der lever op til det agile manifest. Indenfor agile metoder, foretages alt fra analyse til udvikling og idriftsættelse indenfor sprints. Hvert sprint tager 1-4 uger og derefter haves et potentielt leveringsklart produkt(-udvidelse).

Krav tilføjes og prioriteres løbende, hvorved teamet løbende arbejder på det vigtigste område der endnu ikke er afsluttet.

Fremskrivninger af hvad der kan leveres, og hvornår, opnås ved at bruge den faktiske leveringshastighed samt estimater for de højest prioriterede krav.

 

Sammenligning af governance for agile og vandfaldsprojekter

I figuren herunder er vist nøjagtigheden hvorpå der svares på de fire governance faktorer, hvor grøn er (tæt på) fuld nøjagtighed, gul er medium, mens rød er lav nøjagtighed.

 

Agile og Vandfalds governance.
Sammenligning af Agile og Vandfalds Governance.

Projekt governance er mere end bare fire indikatorer, men for overskuelighedens skyld er de blevet udvalgt. På tilsvarende vis kan portefølje governance sammenlignes for agile og vandfaldsprojekter.

 

Opsummering

Governance er lige så relevant for agile som for vandfaldsprojekter. Selvom vi evaluerer dem forskelligt, søger både agile og vandfaldsprojekter svar på de samme underliggende spørgsmål. Dog kan de underliggende spørgsmål være gået i glemmebogen, mens vi længe har evalueret projekter på en bestemt måde.

Som et lille tip kan du overveje hvorfor du skal rapportere på netop denne metrik (måleparameter), når du bliver bedt om at rapportere på en. Hvis svaret ikke er oplagt, eller ikke er årsags-roden, er der en god chance for du skal rapportere på en proxy. Hvis du skal rapportere på en vandfalds-proxy for et agilt projekt, kan du ende med at rapportere på en proxy-proxy.

Overgangen fra governance for vandfaldsprojekter til governance for agile projekter er bedst faciliteret, hvis du har stærk indsigt i hvordan de værdiskabende aktiviteter hænger sammen. Alternativt kan i overveje få hjælp af en agile specialist til netop det, for at få maximalt udbytte og en smidig overgang.

 

 

Held og lykke med din agile governance!

Majken Vildrik Thougaard, Uafhængig Agile Specialist & Ejer Owner af VILMA Consulting

 

PS: Hvis du kigger nærmere på jeres KPI struktur, er der gode chancer for du finder tilsvarende approksimationer, der slørede for opmærksomheden på det oprindelige spørgsmål.

 

 

 


4 Replies to “Governance for agile og vandfaldsprojekter – Fordele og Ulemper”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *